• الموقع : موقع سماحة العلامة السيد محمد علي الحسيني .
        • القسم الرئيسي : فارسى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : دکترسيد محمد علی حسینی لبنانى با رئیس مرکز اروپایی یهودیان در بروکسل ملاقات کرد او بر اهمیت گفتگوی مستقیم با پیروان ادیان آسمانی تاکید کرد .

دکترسيد محمد علی حسینی لبنانى با رئیس مرکز اروپایی یهودیان در بروکسل ملاقات کرد او بر اهمیت گفتگوی مستقیم با پیروان ادیان آسمانی تاکید کرد

دکترسيد محمد علی حسینی لبنانى با رئیس مرکز اروپایی یهودیان در بروکسل ملاقات کرد

او بر اهمیت گفتگوی مستقیم با پیروان ادیان آسمانی تاکید کرد

 

دکتر سيد محمد علی الحسینی لبنانى، با مرکز اروپایی یهودی در بروکسل ملاقات کرد و در مورد مسائل اروپایی در زمینه گفتگوی بین مذاهب و نقش شورا و مرکز گفت و گو کرد.

حسینی بر ضرورت گفتمان دائمی اسلام برای ترویج ارزش تحمل، باز بودن و آرامش، و از بین بردن خشونت و افراط گرایی تاکید کرد؛ زیرا این امر برای روابط انسانی زیان آور است و منجر به نابودی همه می شود.

دکتر حسینی گفت: گفت و گو با پیروان ادیان دیگر هسته دین اسلام از این آیه است: خداوند کسانی را که در مذهب مبارزه نمی کنند و از خانه های خود بیرون نمی روند، برای توجیه آنها و فروتن بودن به آنها که خدا تنظیم کنندگان را دوست دارد، 8 و گفت و گو بیشتر از آن است که دعوت از مسلمانان به خیریه به آنها باشد.

سيد محمد على حسینی بر اهمیت جلسات مستقیم با کسانی که در امور مذهبی از مذاهب مختلف تکیه گاه، به ویژه یهودیان، تأکید داشت، زیرا دیدار و گفت و گو با چهره به چهره، ابهامات زیادی را برطرف می کند و شک و تردید را از بین می برد، دستیابی به هدف بافتن بهترین روابط انسانی و معنوی با تمام ایمانداران در خدا


  • المصدر : http://www.mohamadelhusseini.com/subject.php?id=481
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2018 / 02 / 03
  • تاريخ الطباعة : 2018 / 12 / 19