• الموقع : موقع سماحة العلامة السيد محمد علي الحسيني .
        • القسم الرئيسي : فارسى .
              • القسم الفرعي : فارسى .
                    • الموضوع : دكتر سید محمد علی حسینی لبنانى می گوید دشنام دهنده به اصحاب و یاران پیامبر و مادران مؤمنین اعلام برائت می کنیم و آن را شرعا ‏کاری حرام می شماریم .

دكتر سید محمد علی حسینی لبنانى می گوید دشنام دهنده به اصحاب و یاران پیامبر و مادران مؤمنین اعلام برائت می کنیم و آن را شرعا ‏کاری حرام می شماریم

دكتر سید محمد علی حسینی می گوید: بنا به گفتۀ پیامبر خدا (ص): «مؤمن از پشت خنجر نمی زند و لعنت نمی کند و دشنام نمی ‏دهد و سخنان زشت بر زبان نمی آورد».‏

 

و به گفتۀ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب: «من دوست ندارم که شما گروهی ناسزاگو باشید». بنابراین ما از موضع اسلامی ‏خودمان دشنام و ناسزاگویی به یاران پیغمبر را محکوم و تقبیح می کنیم و مخالف آن هستیم و نیز هر گونه توهین به آنها را ‏حرام می دانیم. در همین حال تأکید می کنیم که اهانت به مادران مؤمنین (زنان پیغمبر) در هر شکل باشد به هیچوجه جایز ‏نیست و ما از هر ناسزاگو و دشنام دهنده به اصحاب و یاران پیامبر و مادران مؤمنین اعلام برائت می کنیم و آن را شرعا ‏کاری حرام می شماریم.‏

 

 

 

 


  • المصدر : http://www.mohamadelhusseini.com/subject.php?id=457
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 12 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 02 / 17